ltona en St. Pauli liggen ten westen van het centrum van Hamburg . Altona was vroeger een onafhankelijke stad. Het bestond onder de Deense heerschappij ten oosten van Hamburg en concurreerde ermee in de handel en militair. Het werd opgenomen in Hamburg in 1937. Tussen hen stond Hamburgischer Berg , een bufferzone die in de 19e eeuw de Hamburgse wijk St. Pauli (genoemd naar de parochie) werd. St. Pauli absorbeerde een deel van de voormalige vestingwerken van Hamburg, die werden vervangen door een ring van parken langs de grens van Neustadt .

Information

Find More